Liikuntapolku Liikuntapolku

Liikuntapolku kannustaa lapsia omatoimiseen liikkumiseen.

Liikuntapolun tavoitteena Kuopion seudulla on liikunnan lisääminen erityisesti niiden lasten ja nuorten kohdalla, jotka muutoin eivät liiku terveen kasvun kannalta riittävästi. Liikuntapolun alkuvaiheessa keväällä -07 mukaan tuli neljä pilottikoulua.Nykyisin toiminnassa ovat mukana kaikki Kuopion peruskoulut. Liikuntapolku toimintamallin tarkoituksena on kiinnittää huomiota lasten ns. "arkiliikuntaan", ei niinkään liikuntatuntien sisältöön taikka määrään. Lapset liikkuvat luonnostaan, ja liikunta tukee merkittävästi lasten ja nuorten tervettä kehitystä ja kasvua. Liikunta-annos täyttyy pitkin päivää tapahtuvista lyhyemmistä liikkumistuokiosta; koulumatkoista, välituntiliikunnasta, pihaleikeistä, liikuntakerhoista, perheliikunnasta ja liikuntaharrastuksista. Liikuntapolku tukee mm. koulujen välituntiliikuntaa jakamalla kouluille erilaista välituntivälineistöä, järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia kouluille.

 

 

 

 

Yhteyshenkilöt: 
      
                   Laura Korhonen                      

                 Liikunnanohjaaja, lapset ja nuoret                    
                 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue  
                 Opistotie 4                                                   
                 70200 Kuopio                                             
                 Puh: 044 718 1303                                    
                 Sähköposti: laura.maria.korhonen@kuopio.fi           
               
                                                                                                                         

          Lari Kilpeläinen                            

                Koululiikunnanohjaaja
                Kasvun ja oppimisen palvelualue                
                Vuorikatu 27
                70100 Kuopio
                Puh: 044 718 1439
                Sähköposti: lari.kilpelainen@kuopio.fi